Thời hạn bảo hành nhà ở bảo hành công trình xây dựng theo pháp luật hiện hành

08/08/2022 admin

Thời hạn bảo hành nhà ở bảo hành công trình xây dựng theo pháp luật hiện hành

Thời hạn bảo hành nhà ở … Thời hạn bảo hành nhà ở bảo hành công trình kiến thiết xây dựng theo pháp lý hiện hành .. thỏa thuận hợp tác thời hạn bảo hành nhà ở

THỜI HẠN BẢO HÀNH NHÀ Ở

Câu hỏi của bạn:

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau : thời hạn bảo hành nhà ở bảo hành công trình thiết kế xây dựng theo pháp lý hiện hành được lao lý như thế nào ? Mong Luật sư tư vấn giúp ! Tôi xin chân thành cảm ơn !

Câu trả lời của Luật sư:

Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về thời hạn bảo hành nhà ở về cho chúng tôi, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thời hạn bảo hành nhà ở như sau :

Căn cứ pháp lý:

1. Quy định chung về bảo hành nhà ở bảo hành công trình xây dựng

    Một là, luật xây dựng 2014 định nghĩa “Công trình xây dựng” và luật Nhà ở định nghĩa “Nhà ở” như sau:

“ Công trình thiết kế xây dựng là mẫu sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người, vật tư kiến thiết xây dựng, thiết bị lắp ráp vào công trình, được link xác định với đất, hoàn toàn có thể gồm có phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước và phần trên mặt nước, được thiết kế xây dựng theo phong cách thiết kế. Công trình kiến thiết xây dựng gồm có công trình gia dụng, công trình công nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn, công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình khác. ”
Bảo hành công trình kiến thiết xây dựng là sự cam kết của nhà thầu về nghĩa vụ và trách nhiệm khắc phục, thay thế sửa chữa trong một thời hạn nhất định những hư hỏng, khiếm khuyết hoàn toàn có thể xảy ra trong quy trình khai thác, sử dụng công trình thiết kế xây dựng. Việc bảo hành công trình kiến thiết xây dựng là nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà thầu được những bên trong hợp đồng thiết kế xây dựng thỏa thuận hợp tác, thống nhất với nhau .
Và “ Nhà ở là công trình thiết kế xây dựng với mục tiêu để ở và ship hàng những nhu yếu hoạt động và sinh hoạt của hộ mái ấm gia đình, cá thể. ”
Tương tự như việc bảo hành công trình kiến thiết xây dựng, việc bảo hành nhà ở cũng được những bên thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng thiết kế xây dựng nhưng thời hạn bảo hành tối thiểu phải theo pháp luật của luật .

     Hai là, khoản 1 điều 85 luật Nhà ở và khoản 1 điều 35 nghị định 46/2014/NĐ- CP quy định chung về việc bảo hành nhà ở, bảo hành công trình xây dựng như sau:

Đối với nhà ở :

 • Tổ chức, cá thể thiết kế thiết kế xây dựng nhà ở phải bảo hành nhà ở theo lao lý của pháp lý về thiết kế xây dựng ; tổ chức triển khai, cá thể đáp ứng thiết bị nhà ở phải bảo hành thiết bị theo thời hạn do nhà phân phối pháp luật .
 • Trường hợp góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng nhà ở để bán, cho thuê mua thì bên bán, bên cho thuê mua nhà ở có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo hành nhà ở theo lao lý tại khoản 2 và khoản 3 Điều 85 luật Nhà ở. Bên bán, bên cho thuê mua nhà ở có quyền nhu yếu tổ chức triển khai, cá thể thiết kế thiết kế xây dựng, đáp ứng thiết bị thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm bảo hành theo pháp luật của pháp lý .

Đối với những công trình kiến thiết xây dựng :

 • Nhà thầu thiết kế kiến thiết xây dựng, nhà thầu đáp ứng thiết bị chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước chủ góp vốn đầu tư về việc bảo hành so với phần việc làm do mình triển khai .

2. Quy định cụ thể về thời hạn bảo hành nhà ở bảo hành công trình xây dựng theo quy định pháp luật hiện hành

2.1 Thời hạn bảo hành nhà ở

Nhà ở được bảo hành kể từ khi triển khai xong việc thiết kế xây dựng và nghiệm thu sát hoạch đưa vào sử dụng với thời hạn như sau :

 • Đối với nhà căn hộ cao cấp thì tối thiểu là 60 tháng ;
 • Đối với nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau thì tối thiểu là 24 tháng .

2.2 Thời hạn bảo hành công trình xây dựng

 • Thời gian bảo hành so với khuôn khổ công trình, công trình kiến thiết xây dựng mới hoặc tái tạo, tăng cấp được tính kể từ khi nghiệm thu sát hoạch theo pháp luật tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 31 Nghị định này và được pháp luật như sau ( khoản 2 điều 35 )
  • Không ít hơn 24 tháng so với công trình, khuôn khổ công trình cấp đặc biệt quan trọng và cấp I ;
  • Không ít hơn 12 tháng so với những công trình, khuôn khổ công trình cấp còn lại ;
  • Riêng so với nhà ở, thời hạn bảo hành theo pháp luật của pháp lý về nhà ở .
 • Thời gian bảo hành so với những thiết bị công trình, thiết bị công nghệ tiên tiến được xác lập theo hợp đồng kiến thiết xây dựng nhưng không ngắn hơn thời hạn bảo hành theo lao lý của nhà phân phối và được tính kể từ khi nghiệm thu sát hoạch hoàn thành xong công tác làm việc lắp ráp thiết bị ( khoản 3 điều 35 )
 • Tùy theo điều kiện kèm theo đơn cử của công trình, chủ góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác với nhà thầu về thời hạn bảo hành riêng cho một hoặc 1 số ít hạng mục công trình hoặc gói thầu xây đắp thiết kế xây dựng, lắp ráp thiết bị ngoài thời hạn bảo hành chung cho công trình theo pháp luật tại Khoản 2 Điều này, nhưng không ít hơn thời hạn bảo hành pháp luật tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 35 nghị định 46/2015 / NĐ – CP .
 • Đối với những khuôn khổ công trình trong quy trình kiến thiết có khiếm khuyết về chất lượng hoặc xảy ra sự cố đã được nhà thầu sửa chữa thay thế, khắc phục thì thời hạn bảo hành của những khuôn khổ công trình này hoàn toàn có thể lê dài hơn trên cơ sở thỏa thuận hợp tác giữa chủ góp vốn đầu tư với nhà thầu xây đắp thiết kế xây dựng trước khi được nghiệm thu sát hoạch .
 • Chủ góp vốn đầu tư phải thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng thiết kế xây dựng với những nhà thầu tham gia thiết kế xây dựng công trình về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên trong bảo hành công trình kiến thiết xây dựng ; thời hạn bảo hành công trình thiết kế xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ tiên tiến ; mức tiền bảo hành ; việc lưu giữ, sử dụng, hoàn trả tiền bảo hành và việc sửa chữa thay thế tiền bảo hành công trình kiến thiết xây dựng bằng thư bảo lãnh bảo hành của ngân hàng nhà nước có giá trị tương tự. Các nhà thầu nêu trên chỉ được hoàn trả tiền bảo hành công trình hoặc giải tỏa thư bảo lãnh bảo hành sau khi kết thúc thời hạn bảo hành và được chủ góp vốn đầu tư xác nhận đã hoàn thành xong việc làm bảo hành .

Lưu ý : Đối với công trình sử dụng vốn nhà nước, mức tiền bảo hành tối thiểu được lao lý như sau :

 • 3 % giá trị hợp đồng so với công trình thiết kế xây dựng cấp đặc biệt quan trọng và cấp I ( điểm a ) ;
 • 5 % giá trị hợp đồng so với công trình thiết kế xây dựng cấp còn lại ( điểm b ) ;
 • Mức tiền bảo hành so với công trình sử dụng vốn khác hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mức tối thiểu nêu tại Điểm a và Điểm b Khoản này để vận dụng .

Thời hạn bảo hành nhà ở

3. Quy định về việc thực hiện bảo hành nhà ở bảo hành công trình xây dựng

3.1 Thực hiện việc bảo hành nhà ở

Nội dung bảo hành nhà ở gồm có thay thế sửa chữa, khắc phục những hư hỏng khung, cột, dầm, sàn, tường, trần, mái, sân thượng, cầu thang bộ, những phần ốp, lát, trát, mạng lưới hệ thống cung ứng chất đốt, mạng lưới hệ thống cấp điện hoạt động và sinh hoạt, cấp điện chiếu sáng, bể nước và mạng lưới hệ thống cấp nước hoạt động và sinh hoạt, bể phốt và mạng lưới hệ thống thoát nước thải, chất thải hoạt động và sinh hoạt, khắc phục những trường hợp nghiêng, lún, nứt, sụt nhà ở và những nội dung khác theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng mua và bán, thuê mua nhà ở. Đối với những thiết bị khác gắn với nhà ở thì bên bán, bên cho thuê mua nhà ở triển khai bảo hành thay thế sửa chữa, sửa chữa thay thế theo thời hạn pháp luật của đơn vị sản xuất .

     3.2. Thực hiện việc bảo hành công trình xây dựng

Điều 36 nghị định 46/2015 / NĐ – CP pháp luật về việc thực thi bảo hành công trình kiến thiết xây dựng như sau :

 • Trong thời hạn bảo hành công trình thiết kế xây dựng, khi phát hiện hư hỏng, khiếm khuyết của công trình thì chủ sở hữu hoặc người quản trị, sử dụng công trình thông tin cho chủ góp vốn đầu tư để nhu yếu nhà thầu thiết kế kiến thiết xây dựng công trình, nhà thầu đáp ứng thiết bị thực thi bảo hành .
 • Nhà thầu kiến thiết thiết kế xây dựng, nhà thầu đáp ứng thiết bị triển khai bảo hành phân công việc do mình triển khai sau khi nhận được thông tin nhu yếu bảo hành của chủ góp vốn đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản trị, sử dụng công trình so với những hư hỏng phát sinh trong thời hạn bảo hành và phải chịu mọi ngân sách tương quan đến triển khai bảo hành .
 • Nhà thầu thiết kế kiến thiết xây dựng công trình, nhà thầu đáp ứng thiết bị có quyền phủ nhận bảo hành trong những trường hợp hư hỏng, khiếm khuyết phát sinh không phải do lỗi của nhà thầu gây ra hoặc do nguyên do bất khả kháng ; Trường hợp hư hỏng, khiếm khuyết phát sinh do lỗi của nhà thầu mà nhà thầu không thực thi bảo hành thì chủ góp vốn đầu tư có quyền sử dụng tiền bảo hành để thuê tổ chức triển khai, cá thể khác thực thi bảo hành. Chủ góp vốn đầu tư hoặc người quản trị, sử dụng công trình có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai theo đúng pháp luật về quản lý và vận hành, bảo dưỡng công trình thiết kế xây dựng trong quy trình khai thác, sử dụng công trình .
 • Chủ góp vốn đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm kiểm tra, nghiệm thu sát hoạch việc triển khai bảo hành của nhà thầu xây đắp thiết kế xây dựng công trình, nhà thầu đáp ứng thiết bị .
 • Xác nhận hoàn thành xong việc bảo hành công trình kiến thiết xây dựng :
  • Khi kết thúc thời hạn bảo hành, nhà thầu thiết kế kiến thiết xây dựng công trình và nhà thầu đáp ứng thiết bị lập báo cáo giải trình hoàn thành xong công tác làm việc bảo hành gửi chủ góp vốn đầu tư. Chủ góp vốn đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm xác nhận hoàn thành xong bảo hành công trình thiết kế xây dựng cho nhà thầu bằng văn bản ;
  • Chủ sở hữu hoặc người quản trị, sử dụng công trình có nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia xác nhận triển khai xong bảo hành công trình thiết kế xây dựng cho nhà thầu kiến thiết thiết kế xây dựng công trình và nhà thầu đáp ứng thiết bị khi có nhu yếu của Chủ góp vốn đầu tư .
 • Nhà thầu khảo sát kiến thiết xây dựng, nhà thầu phong cách thiết kế thiết kế xây dựng công trình, nhà thầu kiến thiết kiến thiết xây dựng công trình, nhà thầu đáp ứng thiết bị công trình và những nhà thầu khác có tương quan chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về chất lượng so với phần việc làm do mình thực thi kể cả sau thời hạn bảo hành .

Một số bài viết cùng phân mục tìm hiểu thêm :

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về thời hạn bảo hành nhà ở:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về thời hạn bảo hành nhà ở mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Liên kết tham khảo:

5
/
5
(
1

bình chọn

)

0978 922 569