Ai có trách nhiệm bảo hành nhà, công trình xây dựng trong dự án khi đã bán cho bên mua?

08/08/2022 admin

Ai có trách nhiệm bảo hành nhà, công trình xây dựng trong dự án khi đã bán cho bên mua?

Trên cơ sở lao lý của pháp lý hiện hành, yếu tố xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm bảo hành nhà, công trình thiết kế xây dựng đã bán cho bên mua được xác lập như sau :

Về chủ thể có nghĩa vụ bảo hành:

Căn cứ theo pháp luật tại Điều 20, khoản 5 Điều 22 Luật Kinh doanh bất động sản năm trước, bên bán có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo hành nhà, công trình thiết kế xây dựng đã bán cho bên mua. Căn cứ theo pháp luật tại khoản 8 Điều 26 Luật Nhà ở năm trước, chủ góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản kiến thiết xây dựng nhà ở thương mại có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo hành nhà ở theo lao lý của pháp lý về thiết kế xây dựng. Căn cứ theo pháp luật tại khoản 1 Điều 85 Luật Nhà ở năm trước về bảo hành nhà ở, tổ chức triển khai, cá thể xây đắp kiến thiết xây dựng nhà ở phải bảo hành nhà ở theo lao lý của pháp lý thiết kế xây dựng ; tổ chức triển khai, cá thể cung cứng thiết bị nhà ở phải bảo hành thiết bị theo thời hạn do nhà phân phối pháp luật. Theo đó, trong pháp luật tại điểm i khoản 2 Điều 113, Điều 125 Luật Xây dựng năm trước, nhà thầu xây đắp thiết kế xây dựng có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo hành công trình kiến thiết xây dựng do mình xây đắp. Nhà thầu đáp ứng thiết bị công trình, thiết bị công nghệ tiên tiến có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo hành thiết bị do mình phân phối.

Như vậy, bên bán (hoặc chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại) và tổ chức, cá nhân thi công công trình xây dựng; tổ chức, cá nhân cung ứng thiết bị công trình, thiết bị công nghệ là những chủ thể thực hiện nghĩa vụ bảo hành với thời hạn và nội dung bảo hành theo quy định.

Về thời hạn bảo hành:

Trường hợp nhà, công trình thiết kế xây dựng đang trong thời hạn bảo hành thì bên bán có quyền nhu yếu tổ chức triển khai, cá thể xây đắp công trình kiến thiết xây dựng, đáp ứng thiết bị có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai việc bảo hành theo pháp luật của pháp lý về thiết kế xây dựng. Thời hạn bảo hành nhà, công trình kiến thiết xây dựng thực thi theo lao lý của pháp lý về kiến thiết xây dựng, nhà ở ; trường hợp đã hết thời hạn bảo hành thì do những bên thỏa thuận hợp tác. Thời gian bảo hành công trình, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ tiên tiến được xác lập theo loại, cấp công trình thiết kế xây dựng và lao lý của nhà xản xuất hoặc hợp đồng phân phối thiết bị. Căn cứ theo pháp luật tại Điều 35 Nghị định 46/2015 / NĐ-CP, nhà thầu kiến thiết kiến thiết xây dựng, nhà thầu đáp ứng thiết bị chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước chủ góp vốn đầu tư về việc bảo hành so với phần việc làm do mình triển khai. Thời gian bảo hành so với khuôn khổ công trình, công trình kiến thiết xây dựng mới hoặc tái tạo, tăng cấp được tính kể từ khi nghiệm thu sát hoạch và được pháp luật như sau : – Không ít hơn 24 tháng so với công trình, khuôn khổ công trình cấp đặc biệt quan trọng và cấp I ;

–          Không ít hơn 12 tháng đối với công trình, hạng mục công trình cấp còn lại;

– Riêng so với nhà ở, thời hạn bảo hành xác lập như sau [ 1 ] :

  • Đối với nhà chung cư thì tối thiểu là 60 tháng;
  • Đối với nhà ở riêng lẻ thì tối thiểu là 24 tháng.

Ngoài ra, theo pháp luật tại Điều 121 và Điều 182 Luật Nhà ở năm trước, thì hợp đồng về nhà ở ghi nhận thời hạn bảo hành nhà ở nếu là mua, thuê mua nhà ở được góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng mới. Trường hợp lý hợp đồng mua và bán, hợp đồng thuê mua trước ngày Luật Nhà ở năm trước có hiệu lực thực thi hiện hành mà những bên đã thỏa thuận hợp tác về thời hạn bảo hành nhà ở khác với lao lý của Luật này thì những bên liên tục triển khai theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng đã ký hoặc thỏa thuận hợp tác lại theo lao lý tại Luật Nhà ở năm trước.

Về nội dung bảo hành:

Điều 113, Điều 125 Luật Xây dựng năm trước, nhà thầu thiết kế công trình thiết kế xây dựng có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo hành công trình kiến thiết xây dựng do mình kiến thiết. Nội dung bảo hành công trình gồm có khắc phục, thay thế sửa chữa, thay thế sửa chữa thiết bị hư hỏng, khiếm khuyết do lỗi của nhà thầu gây ra. Căn cứ theo lao lý tại khoản 3 Điều 85 Luật Nhà ở năm trước, nội dung bảo hành nhà ở gồm có thay thế sửa chữa, khắc phục những hư hỏng khung, cột, dầm, sàn, tường, trần, mái, sân thượng, cầu thang bộ, những phần ốp, lát, trát, mạng lưới hệ thống cung ứng chất đốt, mạng lưới hệ thống cấp điện hoạt động và sinh hoạt, cấp điện chiếu sáng, bể nước và mạng lưới hệ thống cấp nước hoạt động và sinh hoạt, bể phốt và mạng lưới hệ thống thoát nước thải, chất thải hoạt động và sinh hoạt, khắc phục những trường hợp nghiêng, lún, nứt, sụt nhà ở và những nội dung khác theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng mua và bán, thuê mua nhà ở. Đối với những thiết bị khác gắn với nhà ở thì bên bán, bên cho thuê mua nhà ở triển khai bảo hành sửa chữa thay thế, thay thế sửa chữa theo thời hạn pháp luật của đơn vị sản xuất. Để được tư vấn chi tiết cụ thể, vui mắt liên hệ chúng tôi theo địa chỉ sau :.

Địa chỉ: Văn phòng Luật sư Quang Thái, số 12 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, Quận 1, TP. HCM.

Website: luatsuquangthai.vn

Email: tuvan@luatsuquangthai.vn

Điện thoại: 090 384 0440


[ 1 ] Khoản 2 Điều 85 Luật Nhà ở năm trước

0978 922 569