Cách Tải, Đăng Nhập & Sử Dụng VNPT iOffice Chi Tiết

25/12/2022 admin
Thực hiện công văn số 5648 / VNPT-VP-IT và VAS, về việc Triển khai hệ thống ứng dụng quản lý văn bản điều hành eOffice tích hợp chữ ký số do Phó Tổng Giám Đốc Huỳnh Quang Liêm đã ký. Tập đoàn quyết định hành động tăng cấp tiến hành hệ thống quản lý văn bản điều hành mới VNPT E-Office ( gọi tắt là eOffice ) thay thế sửa chữa hệ thống ứng dụng VNPT-iOffice .

Giới thiệu về VNPT iOffice

Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp là một trong những ứng dụng thông tin quan trọng hiện đang được chăm sóc số 1 trong những tổ chức triển khai, doanh nghiệp lúc bấy giờ. VNPT-iOffice là ứng dụng trao đổi thông tin, điều hành và quản lý hàng loạt những hoạt động giải trí hành chính của một đơn vị chức năng, trong đó việc giải quyết và xử lý và theo dõi quá trình giải quyết và xử lý văn bản đóng vai trò quan trọng. Các tính năng của ứng dụng được kiến thiết xây dựng nhằm mục đích mục tiêu tương hỗ công tác làm việc quản lý và điều hành tác nghiệp của một cơ quan, đơn vị chức năng, tổ chức triển khai, doanh nghiệp. Các tính năng chính của ứng dụng gồm có :

 • Quản lý văn bản
 • Quản lý công việc
 • Quản lý lịch đơn vị
 • Quản lý thư mời

Phạm vi và đối tượng người dùng Giao hàng của ứng dụng là những cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp liên tục đảm nhiệm, giải quyết và xử lý, phát hành khối lượng lớn những công văn, sách vở, việc làm chính vì vậy ứng dụng VNPT iOffice là giải pháp trao đổi thông tin, điều hành tác nghiệp và quản lý công văn, văn bản, hồ sơ việc làm, giúp tạo lập một môi trường tự nhiên điều hành tác nghiệp điện tử mọi lúc, mọi nơi .

Hướng dẫn sử dụng VNPT iOffice

 • Đối với hệ điều hành android click tại đây
 • Đối với hệ điều hành ios click tại đây

Hướng dẫn sử dụng app

 • Sau khi tải apps về máy
 • Sử dụng tài khoản được cung cấp để đăng nhập vào hệ thống
 • Người dùng có thể ghi nhớ đăng nhập tài khoản và chọn ngôn ngữ tiếng anh, tiếng việt.

ĐĂNG NHẬP

QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐẾN

 • Bấm Menu (2) chọn trang chủ để về trang chủ nếu cần thiết
 • Tại trang chủ chọn Quản lý văn bản (1) để đi tới danh sách xem nhanh văn bản đến cần xử lý

 • Sau khi bấm chọn Menu (2) sẽ hiển thị menu như hình bên
 • Chọn Văn bản đến (3)
 • Chọn Văn bản đến chờ xử lý (4) để đến được danh sách văn bản đến cần xử lý

Bạn đang đọc: Cách Tải, Đăng Nhập & Sử Dụng VNPT iOffice Chi Tiết

 • Danh sách sẽ hiển thị như hình:
 • Người dùng có thể gõ vào ô Tìm kiếm (5’) để tìm danh sách văn bản theo từ khóa
 • Chọn văn bản cần xử lý (5)

 • Chọn văn bản cần xử lý (5) sẽ hiển thị chi tiết văn bản như hình bên
 • Chọn (6) để xem nội dung văn bản
 • Sau khi quay lại có thể thực hiện các chức năng như Chuyển, đánh dấu, kết thúc hoặc lưu hồ sơ
 • Đối với chức năng chuyển hồ sơ (7)

 • Xác nhận (9) để đồng ý gửi văn bản
 • Tương tự các chức năng khác của văn bản chi tiết
 • Chọn 1 đối tượng nhận văn bản (8) để tiếp tục xử lý

QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐI

 • Sau khi bấm chọn Menu (1) sẽ hiển thị menu như hình bên
 • Chọn Văn bản đi (2)
 • Chọn Văn bản đi cần xử lý (3) để đến được danh sách văn bản đi cần xử lý