Quy trình bảo dưỡng – bảo trì hệ thống chữa cháy khí

13/09/2022 admin

Theo TCVN-1-2009: Hệ thống chữa cháy khí- tính chất vật lý và thiết kế hệ thống, các hệ thống chữa cháy khí phải được bảo trì bảo dưỡng như sau:

Kế Hoạch Kiểm Tra Của Người Sử Dụng

Hàng tuần : Kiểm tra bằng mắt sự có và tính toàn vẹn của cấu kiện bao che so với những đổi khác hoàn toàn có thể làm giảm hiệu suất cao của hệ thống chữa cháy. Thực hiện kiểm tra bằng mắt để bảo vệ rằng không có hư hỏng rõ ràng nào so với đường ống và tổng thể những bộ phận, chi tiết cụ thể điều khiển và tinh chỉnh, quản lý và vận hành được chỉnh đặt đúng và không bị hư hỏng .

  • Xem thêm: bảo trì hệ thống PCCC

Kiểm tra những áp kế và những dụng cụ cân, nếu được lắp, về sự thông tư đúng và đúng mực và thực thi những hành vi thích hợp được lao lý trong sách hướng dẫn cho người sử dụng .

Hàng tháng : Kiểm tra để bảo vệ rằng tổng thể những nhân viên cấp dưới phải quản lý và vận hành thiết bị hoặc hệ thống được huấn luyện và đào tạo thích hợp và được phép làm việc làm này, đặc biệt quan trọng là những nhân viên cấp dưới mới phải được đào tạo và giảng dạy sử dụng thiết bị hoặc hệ thống .

Lịch Trình Bảo Dưỡng

Lịch trình bảo dưỡng gồm có những nhu yếu về kiểm tra và thử nghiệm định kỳ so với hàng loạt hệ thống chữa cháy đã được lắp ráp hoàn hảo, gồm có cả những bình chứa chịu áp lực đè nén như đã pháp luật trong những tiêu chuẩn tương ứng với từng hệ thống chữa cháy .
Quy trình thích hợp để kiểm tra hệ thống chữa cháy như sau :

3 tháng 1 lần

Kiểm tra và bảo dưỡng tất cả các hệ thống phát hiện và báo động bằng điện theo quy định của các tiêu chuẩn có liên quan.

6 tháng 1 lần

Thực hiện những kiểm tra sau :

  • Xem xét bên ngoài đường ống để xác định tình trạng của đường ống, thay thế hoặc thử áp suất và sửa chữa khi cần thiết.
  • Kiểm tra chức năng điều khiển đúng bằng tay của tất cả các van điều khiển và kiểm tra bổ sung chức năng điều khiển tự động chính xác của các van tự động.
  • Xem xét bên ngoài các bình chứa đối với các dấu hiệu hư hỏng hoặc sửa đổi không được phép và các hư hỏng đối với các ống mềm của hệ thống.
  • Kiểm tra các áp kế của các bình chữa cháy; khí hóa lỏng nên có chênh lệch áp suất trong khoảng 10% và khí không hóa lỏng là 5% so với áp suất nạp đúng; thay thế hoặc nạp lại bất kỳ bình chứa nào có tổn thất áp suất lớn hơn.
  • Đối với các khí hóa lỏng, kiểm tra bằng cân hoặc sử dụng các dụng cụ chỉ báo mực chất lỏng để kiểm tra dung lượng đúng của các bình chứa; thay thế hoặc nạp lại bất kỳ bình chứa nào có tổn thất dung lượng lớn hơn 5%.

12 tháng 1 lần

Tiến hành kiểm tra tính toàn vẹn của cấu kiện bao che khi sử dụng phương pháp được mô tả trong phần 9.2.4.1, TCVN-1-2009. Nếu tổng diện tích rò rỉ tăng lên so với diện tích đo được trong quá trình lắp đặt đã ảnh hưởng có hại đến tính năng của hệ thống thì phải có biện pháp làm giảm sử rò rỉ.

Lịch trình bảo dưỡng phải do người có đủ năng lượng triển khai và người triển khai lịch bảo dưỡng phải phân phối cho người sử dụng một báo cáo giải trình kiểm tra có nội dung và ngày kiểm tra và chữ ký trong đó có những thông tin về những thay thế sửa chữa cần được thực thi .
Trên đây là 1 số ít thông tin cơ bản về hệ thống chữa cháy khí. Để khám phá đơn cử về nguyên tắc chữa cháy ; ưu điểm yếu kém và tiêu chuẩn phong cách thiết kế của từng hệ thống ( CO2, Nitơ, FM200, .. ) những bạn vui mắt truy vấn những link tìm hiểu thêm được dẫn tại từng phần .

Hi vọng những nội dung mà chúng tôi cung cấp trong bài viết sẽ hữu ích và giúp bạn hiểu rõ hơn về hệ thống chữa cháy khí.

Alternate Text Gọi ngay