Kế hoạch bảo trì chung cư | 3+ điều quan trọng bạn cần biết

13/09/2022 admin

Muốn tòa nhà chung cư vận hành trơn tru, ban quản lý không thể không có một kế hoạch bảo trì chi tiết. Kế hoạch bảo trì chung cư cần tuân theo quy định của pháp luật về nội dung, đồng thời, phải đáp ứng tiêu chí về tính minh bạch. Dưới đây là mọi điều bạn cần biết về vấn đề này. 

Khái niệm bảo trì tòa nhà chung cư

Để một tòa nhà chung cư vận hành tốt, hiệu quả, bảo trì tòa nhà chung cư là công việc vô cùng quan trọng. 

Bảo trì nhà chung cư gồm có hai phần việc là bảo trì phần chiếm hữu chung và sở hữu riêng :

 • Phần sở hữu riêng:Diện tích nhà tại của chủ sở hữu và những diện tích quy hoạnh khác trong căn hộ cao cấp được công nhận là quyền sở hữu riêng. Các trang thiết bị, máy móc gắn liền với ngôi nhà hay với phần diện tích quy hoạnh riêng thuộc căn hộ chung cư cao cấp cũng được coi là phần sở hữu riêng .
 • Phần sở hữu chung gồm:
  • Những phần diện tích quy hoạnh không thuộc quyền sở hữu riêng còn lại trong tòa nhà
  • Các thiết bị máy móc, mạng lưới hệ thống thuộc chiếm hữu chung của chung cư .
  • Các mạng lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài liên kết với tòa nhà
  • Các khu công trình công cộng được duyệt sử dụng chung nhưng nằm bên ngoài chung cư

Bảo trì phần sở hữu riêng và phần sở hữu chung là 2 phần việc trong bảo trì chung cư
Chủ sở hữu có nghĩa vụ và trách nhiệm góp phần thêm kinh phí đầu tư bảo trì tương ứng với phần diện tích quy hoạnh thuộc sở hữu riêng của từng chủ sở hữu khi phí bảo trì triển khai bảo trì không đủ. Nếu chưa xác lập được chủ sở hữu, người có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo trì là người đang quản trị và sử dụng tòa nhà ..

Nội dung kế hoạch bảo trì chung cư

Nội dung kế hoạch bảo trì chung cư được quy định tại Thông tư 02/2016/TT-BXD, điều 33. Một kế hoạch chuẩn cần phải có những nội dung sau:

 • Các hạng mục sẽ thực hiện bảo trì trong năm và dự kiến cho 03 đến 05 năm sauđó, dự kiếncác hạng mục bảo trì đột xuất trong năm( nếu có ). Một số hạng mục bảo trì tòa nhà chung cư hoàn toàn có thể kể đến là :
  • Bảo trì mạng lưới hệ thống điện tòa nhà
  • Bảo trì mạng lưới hệ thống cấp thoát nước
  • Bảo trì mạng lưới hệ thống phòng cháy chữa cháy
  • Bảo trì mạng lưới hệ thống điều hòa và thông gió, …
 •  Thời gian và tiến độ thực hiện đối với từng hạng mục cần bảo trì trong năm:
  • Cần lựa chọn khoảng chừng thời hạn bảo trì tương thích, tương ứng với đặc thù và đặc thù của từng hạng mục đồng thời khớp với những kế hoạch khác cần thực thi của tòa nhà chung cư .
  • Cần ấn định tiến trình triển khai từng khuôn khổ cho đúng chuẩn. Việc lên kế hoạch rõ ràng về thời hạn, tiến trình và theo sát kế hoạch này giúp tiết kiệm chi phí nhiều thời hạn, ngân sách, dự trù được những yếu tố phát sinh cũng như không gây ảnh hưởng tác động đến việc quản lý và vận hành hàng loạt tòa nhà .

Nội dung kế hoạch bảo trì chung cư

 •  Dự kiến kinh phí để thực hiện từng hạng mục bảo trì:Các khuôn khổ của nhà chung cư được sử dụng kinh phí đầu tư bảo trì phần sở hữu chung để bảo trì đã được pháp luật cũng trongThông tư 02/2016/TT-BXD, điều 34như sau :
  • Bảo trì những khuôn khổ và phần diện tích quy hoạnh thuộc chiếm hữu chung quy định tại Luật Nhà ở .
  • Bảo trì mạng lưới hệ thống những thiết bị thuộc chiếm hữu chung của nhà chung cư, gồm có thang máy, máy phát điện, máy bơm nước, mạng lưới hệ thống thông gió, mạng lưới hệ thống cấp điện chiếu sáng, điện hoạt động và sinh hoạt, những thiết bị điện dùng chung, mạng lưới hệ thống cấp, thoát nước, mạng lưới hệ thống cấp ga, lò sưởi TT, phát thanh truyền hình, thông tin liên lạc, phòng cháy, chữa cháy, cột thu lôi và những thiết bị khác dùng chung cho nhà chung cư .
  • Bảo trì mạng lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài liên kết với nhà chung cư ; những khu công trình công cộng theo lao lý .
  • Xử lý nước thải ứ nghẹt, hút bể phốt định kỳ ; cấy vi sinh cho mạng lưới hệ thống nước thải của nhà chung cư .
  • Các khuôn khổ khác của nhà chung cư thuộc quyền sở hữu chung của những chủ sở hữu nhà chung cư theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng mua và bán, thuê mua căn hộ chung cư cao cấp hoặc theo lao lý của pháp lý về nhà ở .
 •  Trách nhiệm hỗ trợ, tạo điều kiện của các chủ sở hữucó tương quan đến khu vực cần bảo trì ,trách nhiệm kiểm tra, giám sát và nghiệm thu việc làm bảo trì củaban quản trị nhà chung cư:
  • Chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm tạo điều kiện cho đơn vị bảo trì thực hiện công việc ở các khu vực thuộc sở hữu của mình. 

  • Ban quản trị nhà chung cư cần giám sát, kiểm tra khắt khe quy trình bảo trì, bảo trì tòa nhà, khi đã xong thì triển khai nghiệm thu sát hoạch việc làm của đơn vị chức năng bảo trì.
 • Các vấn đề khác có liên quan

Quá trình bảo trì tòa nhà chung cư cần được ban quản trị chung cư giám sát, kiểm tra nghiêm ngặt.

Thành phần tham gia vào kế hoạch bảo trì chung cư

Các thành phần tham gia vào kế hoạch bảo trì chung cư gồm có người lập kế hoạch và người trải qua kế hoạch .

Người lập kế hoạch

 • Người lập kế hoạch hoàn toàn có thể làchủ đầu tư của tòa nhà chung cư. Theo điều 33, Thông tư 02/2016/TT-BXD, chủ góp vốn đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm lập kế hoạch bảo trì để báo cáo giải trình hội nghị nhà chung cư lần đầu trải qua .
 • Đối với hội nghị nhà chung cư những lần sau đó thìban quản trị nhà chung cưcó nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp với đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành hoặc đơn vị chức năng có năng lượng bảo trì lập kế hoạch bảo trì để báo cáo giải trình hội nghị nhà chung cư trải qua .

Chủ đầu tư tòa nhà hoặc ban quản trị nhà chung cư là những thành phần có quyền lập kế hoạch bảo trì tòa nhà.

Người trải qua kế hoạch

Kế hoạch bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư do Hội nghị nhà chung cư thông qua. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi hạng mục bảo trì nhà chung cư đều phải được hội nghị nhà chung cư thông qua. Điều 32 Thông tư 02/2016/TT-BXD có quy định:

Bảo trì phần chiếm hữu chung của nhà chung cư có mục tiêu để ở và nhà chung cư có mục tiêu sử dụng hỗn hợp nhưng không phân loại riêng không liên quan gì đến nhau được phần chiếm hữu chung của khu căn hộ cao cấp và khu văn phòng, dịch vụ, thương mại được triển khai theo kế hoạch bảo trì do hội nghị nhà chung cư trải qua và theo tiến trình bảo trì tòa nhà, tiến trình bảo trì thiết bị đã được lập theo lao lý .
Việc bảo trì phần chiếm hữu chung của nhà chung cư có mục tiêu sử dụng hỗn hợp mà phân loại riêng không liên quan gì đến nhau được phần chiếm hữu chung của khu căn hộ cao cấp và khu văn phòng, dịch vụ, thương mại được thực thi theo nguyên tắc sau đây : Đối với phần chiếm hữu chung của khu căn hộ cao cấp và phần sở hữu chung của cả tòa nhà thì những chủ sở hữu thực thi bảo trì theo kế hoạch đã được hội nghị nhà chung cư trải qua và tiến trình bảo trì đã được lập, trừ trường hợp có hư hỏng đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn gây ra .
Như vậy tức là chỉ khi bảo trì 2 khuôn khổ trên thì mới cần đến hội nghị nhà chung cư trải qua .
Hội nghị nhà chung cư có quyền thông qua kế hoạch bảo trì một số hạng mục

Cơ sở và yêu cầu đối với kế hoạch bảo trì nhà chung cư

Kế hoạch bảo trì tòa nhà chung cư được lập và thông qua trên cơ sở quy trình bảo trì phần xây dựng của tòa nhà, quy trình bảo trì hệ thống thiết bị do chủ đầu tư cung cấp và hiện trạng phần sở hữu chung của nhà chung cư.

Kế hoạch bảo trì chung cư phải phân phối những nhu yếu về nội dung, thời hạn, cơ sở như sau :

 • Kế hoạch phải rõ ràng và được hội nghị nhà chung cư trải qua .
 • Nội dung kế hoạch phải chi tiết cụ thể, công khai minh bạch, minh bạch .
 • Mỗi quy trình tiến độ bảo trì phải có kế hoạch khác nhau .
 • Kế hoạch phải địa thế căn cứ trên thực trạng của thiết bị, mạng lưới hệ thống trong chung cư .

Lập kế hoạch bảo trì tòa chung cư là một đầu việc quan trọng, ảnh hưởng tác động đến hàng loạt quy trình bảo trì, bảo trì tòa nhà. Vì vậy cần triển khai đầu việc này rất là cẩn trọng và đúng mực .

Nếu bạn còn đang băn khoăn về việc lập kế hoạch bảo trì chung cư, hãy liên hệ ngay với PSA để được tư vấn đầy đủ và chi tiết về các vấn đề liên quan!

PSA – Tận tay, Tận tâm

 • Fanpage: https://www.facebook.com/psaquanlytoanhavn
 • Zalo: https://zalo.me/2568370176442002461
 • Website: Psa.vn
 • Hotline: 0911 033 7771900 575 772
 • Hệ thống các chi nhánh:
  • Trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà VPI, số 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Chi nhánh phía Nam: Tầng 3, số 46 Trương Định, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Chi nhánh Nghi Sơn: Vạn Xuân Thành, phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
  • Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng: Số 74 đường Quang Trung, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

0/5
( 0 Reviews )

Alternate Text Gọi ngay